OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

STAN HIGIENICZNO-SANITARNY NIERUCHOMOŚCI

Zobacz więcej
 • Dezynfekcja – odkażanie, którego celem jest niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników, przy pomocy środków fizycznych, chemicznych i termicznych.
 • Deratyzacja – zwalczanie populacji gryzoni z wykorzystaniem środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym.
 • Dezynsekcja – zwalczanie owadów i insektów oraz ich jaj i larw przy zastosowaniu metod mechanicznych, fizycznych, biologicznych rzadziej chemicznych.
 • Fumigacja – zwalczanie szkodników za pomocą zagazowania z wykorzystaniem substancji chemicznych aplikowanych w formie gazu, dymu lub pary. Najczęściej stosowana do usuwania szkodników w konstrukcjach drewnianych.
 • Sterylizacja – wyjaławianie polegające na fizycznym, chemicznym lub mechanicznym niszczeniu wszystkich form zarodnikowych zarówno żywych drobnoustrojów jak i ich form przetrwalnikowych.
 • Sanityzacja – eliminacja mikroorganizmów z wykorzystaniem środków myjących coraz częściej zawierających nanopowłoki.
 • Dezodoryzacja – usuwanie nieprzyjemnych i niepożądanych zapachów na skutek zmniejszenia ich stężenia i intensywności lub zmiany hedonicznej jakości zapachu.
 • Dekontaminacja – proces mający na celu usuwanie lub neutralizację zagrożeń dla życia lub zdrowia, którego sposób przeprowadzenia i zakres uzależniony jest od rodzaju szkodliwego czynnika.
 • Ozonowanie – niechemiczna eliminacja bakterii, roztoczy, pleśni, drobnoustrojów, wirusów, alergenów i nieprzyjemnych zapachów za pomocą alotropowej odmiany tlenu posiadającej właściwości aseptyczne, dezynfekcyjne i bakteriobójcze. Ozon nie wytwarza żadnych niebezpiecznych związków eliminując stosowanie substancji chemicznych.
 • Nanopowłoki srebra – wykorzystują bakteriobójcze i antystatyczne właściwości srebra. Pokrycie nanocząsteczkami srebra wcześniej wysterylizowanych powierzchni zdecydowanie wydłuża okres sterylnego działania i zapobiega ponownemu rozwojowi drobnoustrojów.
 • Powłoki hydrofobowe – posiadają właściwości odpychania wody zabezpieczając powierzchne przed wilgocią i powstawaniem zanieczyszczeń w tym zacieków, mineralnych osadów i pleśni.