OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

 KURSY I SZKOLENIA

Rozsądnie prowadzona polityka szkoleniowa jest integralnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy i jej konkurencyjności na rynku. Szkolenia i kursy umożliwiają uzyskanie dodatkowej wiedzy z określonego zakresu tematycznego , a tym samym podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Oferta szkoleniowa Ogólnopolskiego Instytutu Nieruchomości obejmuje:

• Szkolenia otwarte dostosowane do aktualnych ofert i potrzeb oraz zmian w obowiązujących przepisach.

• Szkolenia zamknięte dla selektywnie dobranej grupy słuchaczy.

• Kursy zawodowe – specjalistyczne.

 

SZKOLENIE  13 grudnia 2019 r.

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE W EKSPLOATACJI BUDYNKÓW

Na szkoleniu omówione zostaną roboty remontowo-budowlane wymagające zezwolenia lub zgłoszenia oraz roboty niewymagające zgłoszenia.
Uczestnicy zapoznają się z obowiązkową dokumentacją techniczną budynku w tym z obowiązkowymi kontrolami rocznymi i pięcioletnimi oraz z zasadami prawidłowego prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.

 

Plik do pobrania:   Zaproszenie/Program

                                  Zgłoszenie uczestnictwa