OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

 KURSY I SZKOLENIA

Rozsądnie prowadzona polityka szkoleniowa jest integralnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy i jej konkurencyjności na rynku. Szkolenia i kursy umożliwiają uzyskanie dodatkowej wiedzy z określonego zakresu tematycznego , a tym samym podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Oferta szkoleniowa Ogólnopolskiego Instytutu Nieruchomości obejmuje:

• Szkolenia otwarte dostosowane do aktualnych ofert i potrzeb oraz zmian w obowiązujących przepisach.

• Szkolenia zamknięte dla selektywnie dobranej grupy słuchaczy.

• Kursy zawodowe – specjalistyczne.

 

SZKOLENIE  23 października 2020 r.

PRAWO BUDOWLANE W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI PO NOWELIZACJI
W ROKU 2020. 

Na szkoleniu omówione i wyjaśnione zostaną zmiany w Prawie budowlanym  obowiązujące od 19 września br. dotyczące m.in. katalogu robót budowlanych wymagających pozwolenia lub zgłoszenia oraz robót nie wymagających tych procedur, legalizacji samowoli budowlanych, nowych zasad przeprowadzania kontroli okresowych, zmiany sposobu użytkowania oraz nowego podziału projektu budowlanego.

Plik do pobrania:    Zaproszenie/Program

                                    Zgłoszenie uczestnictwa