OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

 KURSY I SZKOLENIA

 

Rozsądnie prowadzona polityka szkoleniowa jest integralnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy i jej konkurencyjności na rynku. Szkolenia i kursy umożliwiają uzyskanie dodatkowej wiedzy z określonego zakresu tematycznego , a tym samym podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Oferta szkoleniowa Ogólnopolskiego Instytutu Nieruchomości obejmuje:

• Szkolenia otwarte dostosowane do aktualnych ofert i potrzeb oraz zmian w obowiązujących przepisach.

• Szkolenia zamknięte dla selektywnie dobranej grupy słuchaczy.

• Kursy zawodowe – specjalistyczne.

 

SZKOLENIE 1 marca 2019 r.

INSTYTUCJE KULTURY – ASPEKTY  RACHUNKOWE I PODATKOWE PO  ZMIANACH.

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych Instytucji Kultury oraz pracowników samorządowych odpowiedzialnych za obszar kultury.
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zmian w przepisach rachunkowych, podatkowych,
i finansowych, wprowadzonych przez ustawodawcę a mających wpływ na działalność Instytucji Kultury. Ponadto przedstawione zostaną zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 r. w Instytucjach Kultury.

Pliki do pobrania:

Program/Zaproszenie

Zgłoszenie uczestnictwa