OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

 KURSY I SZKOLENIA

Rozsądnie prowadzona polityka szkoleniowa jest integralnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy i jej konkurencyjności na rynku. Szkolenia i kursy umożliwiają uzyskanie dodatkowej wiedzy z określonego zakresu tematycznego , a tym samym podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Oferta szkoleniowa Ogólnopolskiego Instytutu Nieruchomości obejmuje:

• Szkolenia otwarte dostosowane do aktualnych ofert i potrzeb oraz zmian w obowiązujących przepisach.

• Szkolenia zamknięte dla selektywnie dobranej grupy słuchaczy.

• Kursy zawodowe – specjalistyczne.

 

KONFERENCJA   19 – 20 września 2019 r.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE – WPŁYW NA SKUTECZNĄ I EFEKTYWNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW

      Patronat honorowy: REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

 

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE – WPŁYW NA SKUTECZNĄ I EFEKTYWNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW

Kroczyce, 19-20 września 2019 r.

Celem konferencji jest zapoznanie zarządców i administratorów nieruchomości

z efektywnością i ekonomiką stosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych,

oraz wymiana doświadczeń i wiedzy w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami.

Konferencja prowadzona będzie w ramach doskonalenia zawodowego zarządców

i administratorów nieruchomości oraz służb eksploatacyjno-technicznych.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone będzie Certyfikatem podnoszenia kwalifikacji.

 

Plik do pobrania:     Zaproszenie/Program
                                    Zgłoszenie uczestnictwa