OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

 KURSY I SZKOLENIA

Rozsądnie prowadzona polityka szkoleniowa jest integralnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy i jej konkurencyjności na rynku. Szkolenia i kursy umożliwiają uzyskanie dodatkowej wiedzy z określonego zakresu tematycznego , a tym samym podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Oferta szkoleniowa Ogólnopolskiego Instytutu Nieruchomości obejmuje:

• Szkolenia otwarte dostosowane do aktualnych ofert i potrzeb oraz zmian w obowiązujących przepisach.

• Szkolenia zamknięte dla selektywnie dobranej grupy słuchaczy.

• Kursy zawodowe – specjalistyczne.

 

KONFERENCJA

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE – WPŁYW NA SKUTECZNĄ I EFEKTYWNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW
30 września – 1 października  2021 r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE – WPŁYW NA SKUTECZNĄ I EFEKTYWNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW

Kroczyce, 30 września – 1 października 2021 r.

Celem konferencji jest zapoznanie zarządców i administratorów nieruchomości

z efektywnością i ekonomiką stosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych,

oraz wymiana doświadczeń i wiedzy w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami.

Konferencja prowadzona będzie w ramach doskonalenia zawodowego zarządców

i administratorów nieruchomości oraz służb eksploatacyjno-technicznych.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone będzie certyfikatem OIN.

 

Pliki do pobrania: Zaproszenie/Program

                                  Zgłoszenie uczestnictwa