OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

 

SYMPOZJUM 24 maja 2024 r.
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW OGRZEWANIA I ZUŻYCIA WODY.

SYMPOZJUM 1 marca 2024 r
INNOWACYJNE PRODUKTY W TECHNICZNEJ OBSŁUDZE BUDYNKÓW

SZKOLENIE  5 grudnia 2023 r.
PRZEGLĄDY PRZEWODÓW KOMINOWYCH 2023-2024

OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

KONFERENCJA – Ustroń 12-13 października 2023 r.
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE –
WPŁYW NA SKUTECZNĄ I EFEKTYWNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW

XXI ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI – 30 czerwca 2023 r.
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

SZKOLENIE 21 października – 2022 r.
ROZLICZANIE CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH
WEDŁUG AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

KONFERENCJA –  15-16 września 2022 r.
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE –WPŁYW NA SKUTECZNĄ I EFEKTYWNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW

XX ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI – 1 lipca 2022 r.
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

KONFERENCJA  30 września – 1 października  2021 r
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE –
WPŁYW NA SKUTECZNĄ I EFEKTYWNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW

SZKOLENIE  3 WRZEŚNIA 2021 r.

PRAWO BUDOWLANE 2021 W EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI

SZKOLENIE  23 października 2020 r.

PRAWO BUDOWLANE W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI PO NOWELIZACJI
W ROKU 2020. 

SZKOLENIE 14 lutego 2020 r.
ZAMKNIECIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W INSTYTUCJACH KULTURY ORAZ OMÓWIENIE ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH W 2020 R..

SZKOLENIE  13 grudnia 2019 r.
ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE W EKSPLOATACJI BUDYNKÓW

KONFERENCJA   19 – 20 września 2019 r.
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE – WPŁYW NA SKUTECZNĄ I EFEKTYWNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW

XIX ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI   28 czerwca 2019 r.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

SZKOLENIE 24 maja 2019 r.

KOMPENDIUM WIEDZY DYREKTORA INSTYTUCJI KULTURY – ZARZĄDCZE, ORGANIZACYJNE ORAZ FISKALNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W ROKU 2019

SZKOLENIE 1 marca 2019 r
INSTYTUCJE KULTURY – ASPEKTY  RACHUNKOWE I PODATKOWE PO  ZMIANACH.

KONFERENCJA  20-21 września 2018 r.
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE – WPŁYW NA SKUTECZNĄ I EFEKTYWNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW

XVIII ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 29 czerwca 2018 r.
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.

SZKOLENIE 13 marca 2018 r.
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W INSTYTUCJACH KULTURY ZA 2017 ROK
SZKOLENIE 23 lutego 2018 r.
RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA FINANSOWA W JEDNOSTKACH SAMORZADU TERYTORIALNEGO

SZKOLENIE 24 listopada 2017 r.
PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

SZKOLENIE 6 października 2017 r.
ŚRODKI TRWAŁE I INWENTARYZACJA W ZAKŁADACH I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

XVII ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 23 czerwca 2017 r.
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

KONFERENCJA 27-28 kwietnia 2017 r.
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE i TECHNOLOGICZNE – WPŁYW NA SKUTECZNĄ i EFEKTYWNĄ EKSPLOATACJĘ BUDYNKÓW

SZKOLENIE 20 marca 2017 r.
ZAKŁADY I JEDNOSTKI BUDŻETOWE – BIEŻĄCE PROBLEMY W ZAKRESIE GOSPODARKI
FINANSOWEJ, RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI

SZKOLENIE 10 lutego 2017 r.
INSTYTUCJE KULTURY W 2017 ROKU – ASPEKTY RACHUNKOWE I PODATKOWE PO ZMIANACH PRZEPISÓW

SZKOLENIE 30 września 2016 r.
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TYM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

XVI ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 17 czerwca 2016 r.
TERMOMODERNIZACJA – ASPEKTY FINANSOWE I TECHNICZNE

KONFERENCJA 14–15 kwietnia 2016 r.
ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE – WPŁYW NA ENERGOOSZCZĘDNĄ EKSPLOATACJE BUDYNKÓW / INTERPRETACJE NADZORU BUDOWLANEGO DO FUNKCJONOWANIA PRAWA BUDOWLANEGO PO ZMIANACH Z ROKU 2015.

SZKOLENIE 24 marca 2016 r.
PRAWIDŁOWE ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ KULTURY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KONSEKWENCJE

SZKOLENIE 4 marca 2016 r.
WYDATKI STRUKTURALNE, SPRAWOZDANIE Rb-WS ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO I PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PO KOLEJNYCH ZMIANACH PRZEPISÓW

SZKOLENIE 26 stycznia 2016 r.
NSTYTUCJE KULTURY – WPŁYW ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH, ORGANIZACYJNYCH
I PODATKOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU

SZKOLENIE 4 grudnia 2015 r.
WSPARCIE FINANSOWE DZIAŁAŃ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE REMONTÓW
I TERMOMODERNIZACJI

SZKOLENIE 29 października 2015 r.
RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA FINANSOWA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SEMINARIUM 18 września 2015 r.
ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.

XV ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 19 czerwca 2015 r.
ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM – ROZLICZANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA – OCHRONA PRZYRODY – WSPARCIE FINANSOWE TERMOMODERNIZACJI

KONFERENCJA 16 -17 kwietnia 2015 r.
DZIAŁANIE GENERUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI W EKSPLOATACJI BUDYNKÓW – PRAWO BUDOWLANE – INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I EKSPLOATACJI BUDYNKÓW

SZKOLENIE 27 lutego 2015 r.
NOWOCZESNY LIDER – CHARAKTER ROZMÓW I NEGOCJACJE, BUDOWANIE ZESPOŁÓW LUDZKICH.

SEMINARIUM 7 listopada 2014 r.
PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA PRZEWODÓW DYMOWYCH, SPALINOWYCH, WENTYLACYJNYCH W SEZONIE ZIMOWYM

SEMINARIUM 19 września 2014 r.
UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKU ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM

XIV ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 5-6 czerwca 2014 r.
ASPEKTY PRAWNE I TECHNICZNE ZARZĄDZANIA / OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

KONFERENCJA 12 -13 maja 2014 r.
NOWE TECHNOLOGIE W ENERGOOSZCZĘDNEJ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW

SZKOLENIE 14 marca 2014 r.
KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO I KONTROLE OBIEKTÓW PRZEZ NADZÓR BUDOWLANY

SEMINARIUM 16 grudnia 2013 r.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NIERUCHOMOŚCI

SEMINARIUM 20 listopada 2013 r.
OPOMIAROWANIE I ROZLICZANIE ZUŻYCIA WODY ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

SEMINARIUM 20 września 2013 r.
PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA I ZARZĄDCY OBIEKTU ZABYTKOWEGOGO

SEMINARIUM 27 czerwca 2013 r.
TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ENERGOOSZCZĘDNEJ EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI.

XIII ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 6 -7 czerwca 2013 r.
TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA / ORGANIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA

SEMINARIUM 15 marca 2013 r.
ENERGOOSZCZĘDNE ZARZĄDZANIE I EKSPLOATACJA NIERUCHOMOŚCI

SEMINARIUM 1 marca 2013 r.
USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – NOWE OBOWIĄZKI
I PROBLEMY ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

SZKOLENIE 9 listopada 2012 r.
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SZKOLENIE 4 października 2012 r.
NOWE TECHNOLOGIE W EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI

XII ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 24 -25 maja 2012 r.
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI / ZAGADNIENIA PRAWNE
I TECHNICZNE ZARZĄDZANIA

SZKOLENIE 16 grudnia 2011 r.
KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO – ZASADY PROWADZENIA

SZKOLENIE 18 listopada 2011 r.
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

SZKOLENIE 7 października 2011 r.
TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

SZKOLENIE 30 września 2011 r.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

XI ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 2-3 czerwca 2011 r.
ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI / ASPEKTY PRAWNE I TECHNICZNE ZARZĄDZANIA

SZKOLENIE 14 grudnia 2010 r.
ASPEKTY BEZPIECZNEGO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

SZKOLENIE 19 listopada 2010 r.
OBOWIĄZKI ZARZĄDCY W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU / PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

SZKOLENIE 28 października 2010 r.
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH

SZKOLENIE 2-3 lipca 2010 r.
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

X ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 27-28 maja 2010 r.
OBSŁUGA FINANSOWA I ORGANIZACYJNA NIERUCHOMOŚCI / ASPEKTY PRAWNE I TECHNICZNE
W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI

SZKOLENIE 10 kwietnia 2010 r.
OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW I ROZPORZĄDZEŃ

SZKOLENIE 26 listopada 2009 r.
PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI

IX ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 4-5 czerwca 2009 r.
ORGANIZACYJNA, FINANSOWA I TECHNICZNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI / PRAWNE
I TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

SZKOLENIE 1stycznia – 14 marca 2009 r.
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

SZKOLENIE 12 grudnia 2008 r.
OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

SZKOLENIE 11 grudnia 2008 r.
UŻYTKOWANIE BUDYNKÓW – OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ZMIAN PRAWA BUDOWLANEGO

SEMINARIUM 17 października 2008 r.
ZMIANY USTAWOWE NA RYNKU MIESZKANIOWYM

SZKOLENIE 7 czerwca 2008 r.
PRZYGOTOWANIE DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

VIII ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 5-6 czerwca 2008 r.
PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIAŁALNOŚCI FIRM ZARZĄDZAJĄCYCH

SZKOLENIE 2 kwietnia 2008 r.
PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH DO OCENY ENERGETYCZNEJ

SZKOLENIE 23-24 listopada 2007 r.
NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA-ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z WDRAŻANIA PRZEZ POLSKĘ DYREKTYWY W SPRAWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ ZMIAN
W PRAWIE BUDOWLANYM / KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW

SZKOLENIE 25 października 2007 r.
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ZARZĄDCÓW

SZKOLENIE 22 czerwca 2007 r.
MOŻLIWOŚCI WSPARCIA FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW KRAJOWYCH

SZKOLENIE 21 czerwca 2007 r.
NOWELIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH.

VII ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI 31 maja-1 czerwca 2007 r.
OCHRONA ŚRODOWISKA, UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI, ZARZĄDZANIE ZIELENIĄ / BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW / ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE