OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

AUDYT EKSPLOATACYJNY NIERUCHOMOŚCI

Audyt eksploatacyjny nieruchomości sporządzony przez OIN obejmuje analizę szerokiego spektrum obszarów znacząco wpływających na koszty eksploatacji i bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości.

Końcowym efektem audytu jest raport określający kierunki i rekomendujący możliwości zmian zwiększających efektywność i skuteczność zarządzania nieruchomościami.

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU