OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

FUNDATORZY – ZAŁOŻYCIELE

Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami Gdańsk

Polska Federacja Organizacji Zarządców
i Administratorów Nieruchomości
Gdańsk

Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej Zielona Góra

Spółdzielczy Regionalny  Związek Rewizyjny Białystok