OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

Innowacja (łac. innovatio) wprowadzenie czegoś nowego; rzecz wprowadzona; nowość; reforma.
Słownik wyrazów obcych PWN – Warszawa, 1980.

Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same z siebie mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji.
Aktywność innowacyjna – Główny Urząd Statystyczny