OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

 
 
 
ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI  jest imprezą szkoleniowo – informacyjną adresowaną do specjalistów zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości.

Celem tej imprezy jest omówienie najnowszych zmian w ustawach i rozporządzeniach, szczególnie dotyczących zarządzania nieruchomościami.
Na Forum prezentowane są również oferty praktycznych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych
i materiałowych występujących w procesie utrzymania i eksploatacji budynków.

 

28 czerwca 2024 r.

XXII ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI

PRAKTYCZNE ASPEKTY  ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

W programie:

– Skuteczność i efektywność przedsięwzięć remontowo-budowlanych.

– Obsługa organizacyjna zarządców nieruchomości w zakresie wsparcia

   finansowego prowadzonych działań.

– Place zabaw – bezpieczne użytkowanie.

– Windykacja należności czynszowych – skutecznie i zgodnie z prawem. 

Plik do pobrania: program/karta zgłoszenia