OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

 
 
 
ŚLĄSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI  jest imprezą szkoleniowo – informacyjną adresowaną do specjalistów zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości.

Celem tej imprezy jest omówienie najnowszych zmian w ustawach i rozporządzeniach, szczególnie dotyczących zarządzania nieruchomościami.
Na Forum prezentowane są również oferty praktycznych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych
i materiałowych występujących w procesie utrzymania i eksploatacji budynków.