OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

 

Zarządzanie nieruchomościami uregulowane jest w Ustawie o gospodarce nieruchomościami i po deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości, odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a zarządcą.

Ustawa ta opisuje zarządzanie nieruchomościami jako działania polegające na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością
a wszczególności:

  •  właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
  •  bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
  •  właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa  energetycznego;
  •  bieżące administrowanie nieruchomością;
  •  utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
  •  uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Ponadto ustawa nakłada na zarządcę obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych zawarte są w ustawie o własności lokali, a zarządzanie zasobami spółdzielczymi opisane są w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Standardy zawodowe działalności gospodarczej zarządców nieruchomości aktualnie kreuje wolny rynek, a funkcjonujące organizacje zawodowe zarządców propagują standardy, które obowiązywały przed deregulacją zawodu.