OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

 

Zarządzanie nieruchomościami uregulowane jest w Ustawie o gospodarce nieruchomościami i po deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a zarządcą. Ustawa nakłada na zarządcę tylko obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowe informacje określające czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych zawarte są w ustawie o własności lokali, a sposób zarządzania zasobami spółdzielczymi opisany jest w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Standard zawodowe działalności gospodarczej zarządców nieruchomości kreuje wolny rynek, Prawo przedsiębiorców wchodzące w skład Konstytucji biznesu, Kodeks cywilny. Organizacje zawodowe zarządców propagują definicję, która  określa zarządzanie  jako działania polegające na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki
ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością , jak również czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.